Instal·lacions

Disposem d’unes instal.lacions modernes i amb maquinària homologada, eficient per a la produció, emmagatzematge i el transport dels nostres productes.

Tenim implantat un sistema informàtic on portem un exhaustiu control de tot el procès, des de l’entrada fins a la sortida del producte acabat.
Les instal.lacions consten:

  • 1 sala d’especejament amb una temperatura controlada de 7º a 12º
  • 3 cambres de conservació amb una temperatura de 0º a 4º
  • 2 cambres de congelació amb una temperatura de -18º
  • Magatzems
  • Altres dependències (oficines, vestuaris, sala de descans)
  • Patis